Психологічна служба
Бобровицького ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1

Блог психологічної служби

STOP БУЛІНГ

Нормативно-правова база

Практичні психологи та соціальний педагог нашого навчального закладу:

 • Сімонова Інна Петрівна

 • Павленко Інна Анатоліївна

 • Мартова Наталія Вікторівна

Основна мета психологічної служби:

психологічна служба школи створена для успішної співпраці адміністрації,педагогів, здобувачів освіти та їх батьків між собою та активної співпраці з зовнішніми соціальними структурами для надання всебічної кваліфікованої допомоги учасникам навчально-виховного процесу.

Завдання психологічної служби:

 • збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями;

 • сприяння забезпеченню психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.

Напрями діяльності працівників психологічної служби:

 • діагностика виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;

 • профілактика своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;

 • корекція усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;

 • навчальна діяльність форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;

 • консультування багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;

 • зв’язки з громадськістю діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;

 • просвіта формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

Принципи діяльності психологічної служби освіти:

 • професійна компетентність та відповідальність;

 • індивідуальний підхід; доступність соціально-педагогічних та психологічних послуг (допомоги);

 • системність у здійсненні професійної діяльності;

 • дитиноцентризм та партнерство;

 • конфіденційність; дотримання норм професійної етики.