ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

Державні, міжгалузеві та галузеві нормативно-правові акти, що регламентують питання охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі освіти

ЗАКОНОДАВСТВО

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

 • Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх(ДНАОП 0.03-8.07-94; наказ МОЗ України від 31.03.1994 №46) ─ »»»
 • Перелік робіт, де є потреба в професійному доборі (ДНАОП 0.03-8.06-94; наказ МОЗ України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 №263/121) ─ »»»
 • Перелік робіт з підвищеною небезпекою (наказ Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 №15) ─ »»»
 • Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (наказ МОН від 26.12.2017 р. №1669) ─ »»»
 • Система управління охороною праці ─ »»»
 • Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників (постанова КМУ від 15.11.2009 №1262) ─ »»»
 • Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України (наказ МОН від 20.12.1993 №455) ─ »»»

 

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

 • Закон України "Про дорожній рух"»»»

 

БЕЗПЕКА ПРАЦІ

 

ГІГІЄНА ПРАЦІ

 

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

 • Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) ─ »»»
 • Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) ─ »»»
 • Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 №258) ─ »»»
 • Електробезпека на виробництві (запис вебінару від 08.09.2017 р.) [кому і за яких умов потрібна ІІ група з електробезпеки] ─ »»»
 • Організація безпечної експлуатації електрогосподарства споживачів (запис вебінару від 05.07.2018 р.) ─ »»»

 

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

РОБОТА ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ

 

ПІДГОТОВКА ШКОЛИ ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 • Зразок акту обстеження приміщень та інженерних комунікацій ─ »»»
 • Інструктивно-методичні матеріали «Підготовка загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності» (лист МОН України від 26.04.2013 №1/9-305) ─ »»»

 

РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

 

ЛІТЕРАТУРА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ